Кинофильм

Film – sekwencja zdjęć fotograficznych wykonanych z określoną częstotliwością na filmie za pomocą specjalnego urządzenia (kamery filmowej) i przeznaczonych do projekcji (z tą samą częstotliwością) na ekranie.

Rozróżnia się między filmami wąskofilmowymi (amatorskimi) kręconymi na kliszach o szerokości 8 lub 19 mm, a profesjonalnymi filmami kręconymi na kliszach o szerokości 16 lub 35 mm za pomocą konwencjonalnego obiektywu lub specjalnej dyszy wielkoformatowej, która pozwala na zmianę proporcji bez zmiany wielkości okna kadru kamery i projektora filmowego.

Pierwotnie film był “niemy”, tzn. przedstawiał sekwencję ujęć wykonanych na czarno-białym filmie. “Wielki Niemy” był pokazywany w kinach, przy akompaniamencie stożka. Udoskonalenia technologiczne umożliwiły rejestrację dźwięku na taśmie filmowej (zapis optyczny) lub magnetycznej stosowanej do filmu pozytywowego – era kina dźwiękowego rozpoczęła się pod koniec lat trzydziestych XX wieku. Dodatkowo pojawiło się kolorowe zdjęcie i film.

Produkcja filmowa – przytłaczająca większość filmów tworzona jest przez zespoły kreatywnych pracowników i specjalistów technicznych w specjalistycznych studiach filmowych, wykorzystujących w procesie inscenizacji różnorodne środki filmowe, kręcenie w pawilonach filmowych, na terenach naturalnych itp. Poza tym filmy dla celów naukowych, technicznych i edukacyjnych często są produkowane w laboratoriach filmowych instytutów badawczych i instytucji edukacyjnych. Amatorskie – filmy kręcone przez indywidualnych amatorów filmowych, a także w amatorskich studiach filmowych powstałych przy klubach, placówkach oświatowych i przedsiębiorstwach.